Zaloguj sięZarejestruj się

lub
zaloguj się używając

Położenie:

Cała Polska

Turniej Flipperowy - Kula Cup 2015

Turniej Flipperowy - Kula Cup 2015 w Kula Bowling & Club

wydarzenie przeszłe

Miejsce:
Klub Kula Bowling & Club - Rzeszów - logo
Rzeszów
Data:
sobota, 16 maja 2015
Start:
12:00
Wstęp:
selekcja

Brałeś udział w wydarzeniu Turniej Flipperowy - Kula Cup 2015? Dopisz się do listy gości i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami na jego temat!

Turniej Flipperowy - Kula Cup 2015 - plakat
Liczba uczestników: 0

Filmy

Zdjęcia i obrazy

Gratka dla flipperomaniaków! Jedyne wydarzenie związane z tematyką flipperów na tak wielką skalę tylko w u nas w Kuli! Wielki tuniej flipperowy Kula Cup 2015! Kto kocha flippery, nie może się nie pojawić, kto dopiero zaczyna z nimi przygodę musi być z nami!

Regulamin turnieju KULA CUP RZESZÓW 2015, który odbędzie się dnia 16 maja 2015 r. w Klubie KULA Bowling& Club w Rzeszowie.

1. Organizatorem turnieju jest Klub KULA Bowling& Club z Rzeszowa, przy współpracy z FLIPPERY.PL Autoryzowanym Dystrybtorem Fabrycznie Nowych Flipperów Stern Pinball z Rzeszowa.

2. Turniej odbędzie się o godzinie 12:00 dnia 16.05.2015 r. W Klubie KULA Bowling& Club w Rzeszowie, Galeria Nowy Świat poziom +2, przy ulicy Krakowskiej 20. Zapisy na turniej prowadzone będą w dniu turnieju od godziny 10:30 do 11:30.

3. W turnieju może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 10 lat i w wyznaczonych godzinach zgłosi swoje uczestnictwo, wypełniając formularz zgłoszeniowy i dokona opłaty wpisowego. Opłata pobierana będzie w recepcji klubu Kula w wysokości 50 zł dorośli, 20 zł studenci i uczniowie (za okazaniem legitymacji). Uiszczenie opłaty oznacza akceptację regulaminu turnieju. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

4. Ilość miejsc w turnieju wynosi 50 (decyduje kolejność zgłoszeń).

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości maszyn w etapach poeliminacyjnych w przypadku konieczności przyspieszenia rozgrywek.

6. Wybór maszyn do kolejnych etapów jest realizowany na podstawie aktualnego stanu technicznego maszyn tzn. flippery, które przestaną działać poprawnie lub ulegną awarii nie dającej się usunąć będę wykluczane z kolejnych etapów turnieju.

7. Osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź agresywnie zachowujące się będą eliminowane z turnieju bez zwrotu wpisowego i wypraszane z klubu. W przypadku niereagowania na prośby organizatorów zostanie wezwana policja. Tak samo będą traktowane osoby zachowujące się niezgodnie z zasadami fair play, utrudniające grę i pracę organizatorom czy oszukujące w jakikolwiek sposób.

8. Awarie i wszelkie sporne sytuacje należy bezzwłocznie zgłaszać Organizatorowi, podobnie jak wszelkie złamanie regulaminu. Zabronione są samodzielne próby naprawy flipperów! Będzie to karane odjęciem punktów zgodnie z uznaniem Organizatora, w skrajnych wypadkach dyskwalifikacją.

9. Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, które mogą pojawić się podczas turnieju. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

10. Zabronione jest wszelkie utrudnianie gry w postaci: komentowania i uwag, w sytuacji w której nie życzy sobie tego grający, dotykania zawodnika czy maszyny, w szczególności opierania się o nią, zasłaniania mu pola gry, głośnych rozmów (w tym przez komórkę), robienia zdjęć z lampą błyskową (chyba, że robiący je o tym uprzedzi, a grająca osoba nie ma nic przeciwko temu), a także wszelkie inne zachowania jakie zawodnik uzna za przeszkadzające i będzie prosił o ich zaprzestanie.

11. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Klubu KULA Bowling&Club. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu na gdzie odbywa się turniej oraz stawianie jakichkolwiek napojów czy innych rzeczy na flipperach.

12. Prosimy o niekontynuowanie gry, jeśli osiągnięty wynik jest wystarczający do awansu i w żaden sposób nie zmienia sytuacji zawodnika. Jeśli zawodnik się temu nie podporządkuje maszyna będzie wyłączana. Powtarzanie działanie tego rodzaju będzie skutkowało eliminowaniem zawodnika bez zwrotu wpisowego.

13. Jeśli Organizator w fazach między etapami będzie prosił o przerwanie gry należy to uczynić bezzwłocznie.

14. Zawodnik, który będzie miał w danym etapie grać, a którego nie będzie w sali turniejowej dłużej niż 15 min., a uprzednio nie poinformował osób ze swej grupy lub Organizatora o wyjściu, będzie przegrywał walkowerem.

15. Gracze, którzy nie mają ukończonych 18 lat mogą pozostać na turnieju po godzinie 22:00, tylko w obecności opiekuna.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym poinformuje wszystkich uczestników.

17. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Organizatora. Ponadto należy stosować się do norm wyznaczonych przez prawo i dobre obyczaje.

18. Wpłacenie wpisowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego pełną akceptacją.
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 08:53:20 przez izolkaa

Shoutbox

Zaloguj się aby napisać komentarz