Zaloguj sięZarejestruj się

lub
zaloguj się używając

Położenie:

Cała Polska

Regulamin korzystania z serwisu clubs4u.pl

§1

Zawarte poniżej informacje mają na celu jasne określenie zasad korzystania z portalu clubs4u.pl nie będącego przedmiotem działalności gospodarczej.

§2

Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do zasobów Portalu clubs4u.pl po uprzednim zarejestrowaniu się polegającym na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracji.
Użytkownik rejestrujący się w portalu oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za umieszczone pod swoim „loginem" treści oraz zdjęcia.
Portal clubs4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji, a także w okresie późniejszego korzystania przez niego z serwisu.
Proces rejestracji, może zostać przerwany przez administratorów portalu w razie podejrzeń o nieprawidłowość danych podawanych przez użytkownika.

§3

Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

 1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez clubs4u.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie ,w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu.
 3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji imprezowych generowanych przez serwis clubs4u.pl, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe.

§4

Każdy użytkownik Portalu clubs4u.pl ma prawo do wglądu oraz swobodnej zmiany danych osobowych określonych przez użytkownika, jednocześnie potwierdzając ich prawidłowość przy każdorazowej ich zmianie.

§5

Portal clubs4u.pl kategorycznie zabrania użytkownikom serwisu na swoich łamach:

 1. używania wypowiedzi uznawanych potocznie za wulgarne, niepoprawne: moralnie, społecznie i naruszających zasady etykiety, jak również odnośników do stron propagujących takie treści.
 2. propagowania treści niezgodnych z prawem! Tj. nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również odnośników do stron propagujących treści o takiej tematyce.
 3. propagowania narkotyków lub inne środki odurzające, jak również odnośników do stron propagujących takie treści.
 4. Promowania stron internetowych, firm, klubów, konkurujących bądź nie współpracujących z portalem clubs4u.pl

§6

Za niedopuszczalne uważamy:

 1. umieszczanie przez uczestników na łamach portalu clubs4u.pl przekazów reklamowych.
 2. umieszczanie Wszelkiego rodzaju łańcuszków szczęścia oraz innych treści określanych jako "spam".
 3. Głoszenie treści niezgodnych z obowiązującym prawem RP.

§7

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane (...)
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Portal clubs4u.pl daje możliwość każdemu swojemu użytkownikowi możliwość zgłoszenia zdjęcia do usunięcia.
Wszelkie zgłoszenia są weryfikowane, a zdjęcia które zostaną uznane za nieautoryzowane przez osoby na nim się znajdujące będą usuwane.

§8

W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu portalu clubs4u.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia. W uzasadnionych powyżej przypadkach portal clubs4u.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu użytkownika do serwisu.

§9

Portal clubs4u.pl nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu, takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące, podstrony, galerie będą działały w sposób prawidłowy. Ostrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§10

Regulamin ten obowiązuje od momentu opublikowania. Administratorzy portalu clubs4u.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do wprowadzania zmian na stronach portalu, lub zamykania działów tematycznych i usług.